უსაფრთხოება

ბალანსის ბლოკირება

ბალანსი ბლოკირებულ მდგომარეობაში არ იძლევა თანხის გადარიცხვის საშუალებას სხვა თამაშებში და ფსონის დადების საშუალებას. ეს ფუნქცია საშუალებას იძლევა ბალანსის სრულად განკარგვა შეიძლებოდეს მხოლოდ თქვენს მიერ. ბალანსის ბლოკირების ჩართვა ნებაყოფლობითია.

როგორ დაბლოკოთ ბალანსი

სისტემაში შესვლის შემდეგ თქვენი ბალანსის გვერდით გამოისახება "ჩამრთველი" ჩამრთველზე ON წარწერა მიუთითებს, რომ ბალანსი არის გახსნილი და შესაძლებელია თანხის გადატანა სხვა თამაშებში, ასევე ფსონების დადება.ამ გამოსახულებაზე მაუსის დაჭერის შემდეგ გამოისახება ფანჯარა სადაც უნდა შეიყვანოთ კოდი, რომელიც მოგივათ SMS-ის სახით. კოდის სწორად შეყვანის შემთხვევაში ჩამრთველზე გამოისახება OFF წარწერა. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ბალანსი არის დაბლოკილი და თანხის მოხსნა ბალანსიდან შეუძლებელია, ასევე შეუძლებელია ფსონების დადება.

SMS-ი იგზავნება იმავდროულად როგორც კი დააჭერთ ჩამრთველის ღილაკს. გაითვალისწინეთ რომ, ყოველ ჯერზე თვენს ნომერზე იგზავნება ახალი SMS-ი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ 3 წუთის განმავლობაში.

მაგალითი:ბალანსი გახსნილ მდგომარეობაშია

მაგალითი:ბალანსი დაბლოკილ მდგომარეობაშია

ყურადღება!

ბალანსის ბლოკირების სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია თქვენი მობილურის ნომერი, სისტემაში სწორად გქონდეთ მითითებული. არასწორი ნომრის შემთხვევაში - დაუკავშირდით ბეთ-გეოგრანდის ადმინისტრაციას.

სისტემიდან გასვლამდე რეკომენდირებულია ბალანსის დაბლოკვა და ასეთ მდგომარეობაში დატოვება მომდევნო ავტორიზაციამდე.

ბალანსის ბლოკირება ხდება თქვენივე უსაფრთხოების მიზნით

კონტაქტი: +995 (0422) 294551

+995 (595) 01-11-09 +995 (422) 29-45-51